PARKOWANIE IDEALNE

PARKOWANIE IDEALNE

Szkolenie nastawione w 100% na umiejętność parkowania. Przygotowane dla osób posiadających podstawowe umiejętności kierowania pojazdem

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

  • wstęp teoretyczny (30min),
  • parkowanie prostopadłe i skośne (1,5h)

Dzień 2

  • wstęp teoretyczny (30min)
  • parkowanie równoległe tyłem i prostopadłe tyłem (1,5h)

Dzień 3

  • ćwiczenia i korekta błędów (2h)

Koszt: 600 zł

  • czas trwania 6h